Ungeområdet & Kerteminde Kommunale Ungdomsskole skal - med et alsidigt og tidssvarende undervisnings- og aktivitetstilbud - medvirke til at alle børn og unge mellem 10 og 18 år i Kerteminde Kommune:

 

- oplever glæden ved positive, aktivt skabende og personligt udviklende fritidsinteresser, der gerne må være af grænseoverskridende karakter

- får mulighed for at udvikle større selvstændighed i et samspil/samarbejde med andre børn og unge

- lærer at indgå i et demokratisk forpligtende fællesskab, hvor den enkeltes ret til forskellighed respekteres

- får praktisk mulighed for at opleve det nære- og det internationale fællesskabs forpligtelser og muligheder

- får mulighed for at supplere deres grundlæggende indlæring

- Opbygger modstandskraft mod misbrug og kriminalitet

 

 

Ungdomsskolens pædagogik skal derfor bygge på hele mennesket, hvor de praktiske, musiske, fysiske og sproglige/sociale evner kan udfolde sig i et eksperimentelt miljø. Til fremme for institutionens målsætning kan ungdomsskolen gennemføre forsøgs- og udviklingsprojekter, der afprøver nye veje.