Ledelse

Ungdomsskoleinspektør: Søren Hansen 

tlf.: 65 15 17 71

 

Viceungdomsskoleinspektør: Anne Due Iversen 

tlf.: 20555786

 

Seniorkonsulent: Roman Lukasiewicz 

tlf.: 65 15 17 77