Ungdomsskolebestyrelsen:

 

Niels Erik Ilskov - Formand

 

Tine Riis Kristensen - Politikker

 

 

Kasper Olesen - Politikker

 

Stine Matzen  - Forældrerepræsentant

 

Mette Sinding - Forældrerepræsentant

 

Annette Trabjerg - Medarbejderrepræsentant

 

Hans Henrik Andersen - Medarbejderrepræsentant 

 

          Wali Ekhlas - Elevrepræsentant